User:Misoz

From ADempiere ERP Wiki
Jump to navigationJump to search
Sourceforge logo.png This user has a Sourceforge account.


Michal Žilinčár

Contact / Kontakt[edit]

City/Mesto : Bratislava

Country/Krajina : Slovensko

Email : mzilincar@zitec.sk

www.zitec.sk

Contibutions - účasť na projekte[edit]

Autor slovenského prekladu. Aktuálne sa venuje lokalizácii ADempiere pre potreby slovenskej legislatívy. Pripravená na uverejnenie je slovenská účtovná osnova, úpravy pre potreby sledovania DPH, hlavná kniha, obratovka, pokladňa upravená podľa potrieb sk. legislatívy.

Experiences / Skúsenosti[edit]

Dlhoročné skúsenosti s implementáciou ERP systémov na slovensku v segmente SME. So skúsenosťami s lokálnymi ale aj globálnymi ERP systémami. Certifikovaný ako "Microsoft Business Solutions Consultant in Navision Programming and Financial Management consulting".