TranslationProject th

From ADempiere ERP Wiki
Revision as of 05:33, 4 October 2013 by Peanutblake (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Noia 64 apps knode m.png

 • ADempiere Translation Package - Ver 2.8. Oct 04, 2013


ยินดีต้อนรับสู่โครงการแปลภาษา ADempiere ![edit]

Principle of PO-POT Translation Approach

แพลทฟอร์มสำหรับการแปลภาษาใน ADempiere[edit]

บทนำ[edit]

 • โครงการแปลภาษา มุ่งเน้นเรื่องการแปล ADempiere ในหลากหลายภาษา
 • ADempiere Translation Platform บน Launchpad ได้เปิดใช้สำหรับการแปลอย่างเป็นทางการเมือ 21 มิถุนายน 2010 !
  • คุณสามารถเริ่มแปลโดยการลงทะเบียนที่ Launchpad
 • มันเป็นยังไงกัน?
  • ถ้าภาษาของคุณยังไม่ได้รับการเริ่มต้นในโครงการแปลภาษาของ ADempiere ลองไปดูที่ Ubuntu translation project.
  • เราเชื่อว่าคุณจะเจอภาษาของคุณที่นั่น ตัวอย่างเช่น Spanish, ไทย, Malay, German, Chinese (Simplified)
  • แล้วคุณจะพบว่ามันได้ถูกแปลโดยคนหลากหลายคนร่วมกันในวิธีที่น่าสนใจ
  • เหมือนกับ Ubuntu โครงการแปลภาษาของ ADempiere ก็ถูกแปลด้วยวิธีเดียวกัน
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
  • ความฝันที่จะ "แปลครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเวอร์ชั่น" สามารถเป็นได้จริง!
  • ง่ายต่อการทำงานร่วมกัน ทุกคนสามารถเข้าร่วมและช่วยแปลได้ง่าย
  • เตรียมการครั้งเดียวใช้ได้กับทุกภาษา
  • แบ่งปันคำแปลระหว่างระบบอื่นๆที่คล้ายกันด้วย เช่นจาก OpenERP เป็นต้น
 • Translation Project Question & Answer

สถานะของโครงการ[edit]

งานที่กำลังทำ[edit]

คำที่แปลได้หลายความหมาย[edit]

 • คำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งในภาษาถิ่น ( ใช้ ID ต่างกันใน ADempiere ).
 • ตัวอย่างเช่น: "m " ในตาราง C_UOM_Trl มีความหมายหลายอย่าง
  • ใน <id-103> : ในความหมาย: "Minutes". ไทย: "นาที"
  • ใน <id-106> : ในความหมาย: "Month". ไทย: "เดือน"
 • คุณสามารถส่งคำเหล่านั้นได้ที่นี่: Words with Different Translations

tool4po[edit]

 • We are going to carry out following development, you are welcome to contribute :-)
 • เรากำลังทำการพัฒนาโปรแกรมดังต่อไปนี้ และคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้
  • ฟังก์ชั่นใหม่: รวม "en_US" XML packages ของเวอร์ชั่นใหม่เข้าในไฟล์ POT template. เราจะทำมันในการออกเวอร์ชั่นเสถียรของ AD รุ่นต่อไป
  • ฟังก์ชั่นใหม่ '--get-xml' อัพเดท XML files จาก PO files ที่ดาวน์โหลดมาจาก Launchpad.net. ( เสร็จเมื่อ 21 มิถุนายน 2010 )
  • OO re-write. เสร็จเมื่อ 3 มิถุนายน 2010.

การคอนโทรลเวอร์ชั่น[edit]

 • ปัจจุบันอิงกับเวอร์ชั่น ADempiere ERP 3.6.0 LTS ( Laura Edition ). 21 มิถุนายน 2010

รายงานการพบบั๊กของโปรแกรม[edit]

 • รายงานปัญหาที่ Peanut Blake:.
  • ใน Launchpad.net;
  • ใน .PO ไฟล์ หรือ .POT file;
  • ใน tool4po.
 • เมล์มาที่: PeanutBlake ## y ahoo.com. ( Please replace ## with @ )

tool4po[edit]

 • คุณอาจมีคำถามว่า:
  • แพ็กเกจภาษาของ ADempiere เป็นฟอร์แมต XML ใน Launchpad.net ใช้ไฟล์ฟอร์แมต PO แล้วจะแปลงอย่างไร?
  • เรามีภาษาที่แปลแล้วจำนวนหนึ่งใน PostgreSQL หรือในแพกเกจ XML เราจะเอามาใช้ได้อย่างไร?
 • จะปิดช่องว่านี้ยังไง? คำตอบคือ "tool4po"!
 • tool4po เรื่องโปรแกรมสำหรับแปลงฟอร์แมตระหว่าง XML-AD และฟอร์แมต .PO
  • ฟอร์แมต XML-AD เป็นฟอร์แมตที่เป็นมาตรฐานของ ADempiere ในเรื่องของภาษา
  • ฟอร์แมต .PO เป็นฟอร์แมตที่อิงกับ GNU gettext และ Launchpad.net ก็เป็นแพลตฟอร์มแปลภาษาที่ใช้ฟอร์แมต .PO
 • tool4po ถูกพัฒนาด้วย python3.1.
 • ฟังก์ชั่นพื้นฐาน:
  • เปลี่ยนแพกเกจ XML en_US เป็นไฟล์ POT (.POT เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการแพลทฟอร์มแปลภาษา)
  • Convert existing XML translation packages into .po files, so that the existing translations can be upload to lp.net
  • แปลงแพกเกจ XML ให้เป็นไฟล์ .po เพื่อที่ส่วนที่ได้แปลไปแล้วจะสามารถถูกอัพโหลดไปที่ lp.net ได้
 • เพิ่มเติม
  • tool4po ถูกออกแบบมาเพื่อภาษานานาชาติ ตอนนี้ใช้ได้ดีกับภาษาจีนและญี่ปุ่น
  • มันสามารถใช้ได้ดีกับภาษาอื่นๆด้วยเพียงเปลี่ยนค่าสตริงชุดหนึ่งในไฟล์ config.xml
 • ดาวน์โหลด:
  • การพัฒนาล่าสุด: SVN บน sf.net
  • Zip packages: Tool4po. Version: 0.962a วันที่ 1 กรกฎาคม 2010
 • เวอร์ชั่นต่างๆ:
  • มีอะไรใหม่ใน 0.962a:
   • ใช้แพกเกจมมาตรฐาน en_US
   • ฟังก์ชั่นใหม่: --tidy-xml.
  • มีอะไรใหม่ใน 0.957a:
   • ฟังก์ชั่นใหม่: --get-xml.
   • สนับสนุนภาษาตะวันตกอย่าง เยอรมัน

Languages[edit]

Introduction[edit]

 • You are welcome to create your local language branch under the ADempiere Translation Platform.
 • It is clever to upload existing translation of your local language to Launchpad.net. So that duplicate efforts will be avoided. You can do this by using the 'get-po' function of tool4po.
 • We will consider setting up an ADempiere Translation Group / Team for co-operation & communication when necessary.
 • If you need any support, don't hesitate to contact Peanutblake.

English Standard Package[edit]

 • en_US Standard Package
 • If you want to get translated XML files from translated PO files of Launchpad.net, please use this en_US package. Otherwise you may get some translation missing. Because the en_US exported from ADempiere ERP 3.6.0 LTS database contains format like "<![CDATA[&Menu]]>".


Thai Translation Group[edit]

 • Status:
 1. ThaiTranslation Preparatory Group is now preparing.
 2. Thai.PO files are imported into lp.net. on Jun 23, 2010, by Peanutblake
 3. The translation of Thai Language is initialized by a great amount of work from Sureeraya


References[edit]